MGA PAAGI SA PAGLIKAY SA DISGRASYA SA KURYENTE:

A. Dili maghikot ug mga hayop sa poste sa elektrisidad.

B. Badlonga ang mga bata nga nagpalupad-lupad ug tabanog sa linya sa kuryente.

C. Ayaw pagsuway sa paghikap sa mga linya sa kuryente nga nangaputol duol sa inyong balay. Ipahibalo dayon kini sa opisina sa SIARELCO.
D. Likayi ang pag-ihi tunong sa alambre nga nagsubay sa poste paingon sa yuta o ground wire.

E. Ayaw pag gamit ug mga jumpers aron sa pag-ayom sa mibuto nga fuse sa inyong planka. Pulihi dayon kini ug bag-ong fuse ug ipataod sa mahibalo niini.

F. Likayi paghilabot sa mga daot nga linya sa kuryente sulod sa inyong balay kun ikaw walay nahibaloan sa elektrisidad. Ipatrabaho kini sa electrician.

G. Ilisi dayon ang mga saksakan ug mga thumbler switch nga nabuak ang taklob basin mahikapan.

H. Sampongi ang buho sa inyong saksakan nga wala gamita kay basin tuslokon kini sa mga kabataan.

I. Ayaw pag gamit sa “OCTOPUS CONNECTION,” o kanang pag gamit sa gamay nga extension cord nga gisaksakan ug daghang suga ang tumoy niini.

J. Ayaw pagsaksak ug mga suga sa imong silingan kon “FLYING CONNECTION” nga walay pagtugot nga nag gikan sa SIARELCO.

K. Ayaw pag gamit ug gagmay nga wire sa saksakan sa de kuryente nga plantsa o stove.

L. Likayi ang sobra nga pagpa-init sa plantsa de kuryente o ang pagbiya ba hinoon niini nga naka-on kay kini maoy hinungdan sa sunog.

M. Ayaw ipaduol sa nagsigang bombelya ang mga butang nga daling masunog o matunaw sama sa papel ug plastic.

N. Putsa sa electrical tape ang tanan nga linya sa kuryente sulod sa inyong balay nga adunay samad o kinutkutan sa ilaga o dili ba pailisi kini ug bag-o.

O. Sirhi kanunay ang inyong planka “Safety Switch” aron dili mahikap ang mga koneksyon niini.